Přeskoč na obsah

Harvesting darkness

Start: 24. 4. 18:00

zdarma

Místo: Holečkova 49, 150 00 Praha 5-Smíchov

Ukázat na mapě

Harvesting darkness

Vernisáž kooperativní tvorby Zuzany Žabkové, Lucie Mičíkové a Nik Timkové.

Kooperativní proces inspirovaný myšlenkami tradičního rituálního vztahu k trvale udržitelnému přístupu a hledání životní harmonie. Motiv čarodějnice, lidové léčitelky udržující ve své komunitě vztah k přírodnímu dění, jejím cyklům a mocnostem i kulturní archetypy s ní spojené, se v něm propojí s moderním pojetím permakultury a jejího rozměru přesahujícího i do oblasti sociálního aktivismu a feminismu.

Zuzana Žabková je vedle svého výtvarného vzdělání i choreografka, což se výrazně projevilo i u její dosavadní činnosti, kde se často uplatňuje práce s tělem a choreografickými strukturami. Lucie Mičíková se ve své práci vedle častého využití materiality papíru a formátu koláže zajímá i o otázku sociální role architektury. Tvorba Nik Timkové je spojena s objektem, magickým gestem a DIY rituálem. Její měkce poddajné monumentální objekty odkazují k lidské tělesnosti i transformující zkušenosti lidského dotyku.

Výsledkem jejich spolupráce by měla být performativní situace, v níž bude hrát svou roli jak hledání přírodních kořenů architektury a s ním propojené scénografické aspekty Lucie Mičíkové, tak také magickou symbolikou prodchnuté objekty Nik Timkové. Východiskem pro performativní a choreografickou práci Zuzany Žabkové pak bude na fyzické aktivity aplikované principy permakulturního chování. Celý výstavní projekt by měl mít charakter určitého procesu, přinášejícího i v průběhu trvání výstavy další události, rozvíjející nastíněné téma.

Kurátor: Viktor Čech