Přeskoč na obsah

Jiří Straka – starý přítel: Porcelán Qinghua

Start: 24. 4. 13:00

Konec: 28. 4. 18:00

zdarma

Místo: Galerie Zdeněk Sklenář - Salvátorská 6
110 00 Praha 1 – Staré Město

Ukázat na mapě

Jiří Straka – starý přítel: Porcelán Qinghua

Galerie Zdeněk Sklenář představuje v Salvátorské ulici Jiřího Straku, malíře, spojovaného převážně s tradiční čínskou tušovou malbou. Straka zde vystavuje soubor ručně malovaných váz vyráběných prastarou technikou čínského modrobílého porcelánu Qinghua.

Vázy, v nejstarších kulturách světa přijímané jako jedna z forem uměleckých děl, autor využil coby médium a pomaloval je tradiční čínskou technikou s motivy hmyzu, ptáků, květin či ryb. Objevují se zde však i vizuální sociálně ironické glosy ze života současného Pekingu. Straka vytvořil kolekci výhradně pro účely výstavy v Galerii Zdeněk Sklenář, na porcelánových objektech pracoval několik měsíců v městě Jingdezhen, kde vázy nejen vypaloval, ale také unikátní technikou maloval.   

“Záměrně si vybírám ty nejtradičnější tvary váz, které považuji za archaické medium, stejně jako techniku původní malby kobaltem pod glazurou. V mých kresbách je současně prostor pro ironickou interpretaci původních tvarů a vizuálních prvků. Na tradiční techniku se snažím nahlížet novou perspektivou,” říká Jiří Straka, který dlouhodobě pobývá v Pekingu. 

 

14. 2. - 28. 4. 2018

Galerie Zdeněk Sklenář, Salvátorská 6, 110 00 Praha 1 – Staré Město, otevřeno: úterý – sobota 13 – 18hodin

Kontakt: www.zdeneksklenar.cz, galerie@zdeneksklenar.cz,  773 794 510

__________________________________________________________________

Galerie Zdeněk Sklenář náleží ke generaci zakladatelů novodobého trhu s uměním po roce 1989. Svou pověst vybudovala na vyhraněném postoji galeristy, filantropa a mecenáše umění, reprezentujícím zásadní hodnoty současného a klasického umění. Galerie  uspořádala více než 200 samostatných a mnoho skupinových výstav na území České republiky, Evropy, USA a Číny, především ve spolupráci s renomovanými galerijními institucemi.

Na sklonku loňského roku nově přesídlila do barokního Schönkirchovského paláce v Mikulandské ulici v Praze, kde v reprezentativních prostorách, jež jsou dílem architekta Josefa Pleskota, probíhají na ploše 428 m2 výstavy, setkání s umělci, kurátory a edukativní programy pro veřejnost. V současnosti zde probíhá výstava nově objevených kreseb Václava Boštíka, nazvaná „VÁCLAV BOŠTÍK / ALTRO ŘÍM 77 / 59 + 1“, které autor poprvé vystavil v roce 1977 v Římě v prostorách tehdejší experimentální divadelní skupiny Altro. Návštěvníci galerie v Mikulandské se po skončení výstavy mohou těšit na prezentaci děl Milana Grygara či Karla Malicha.

Důležitý je v kontextu galerijní dramaturgie také důraz na edukaci a publikační činnost. V rámci ediční řady zde vyšly stovky knižních titulů o umění, grafická alba a grafické listy předních českých i zahraničních výtvarníků – Milana Grygara, Karla Malicha, Václava Boštíka, Zdeňka Sýkory či Zhang Xiaoganga a Wang Guangyiiho.

Kromě publikační činnosti je galerie také producentem filmů o umění, například dokumentu o proslulém čínském malíři Zhang Xiaogangovi či snímku o legendárním řediteli Guggenheimova muzea Tomassi Messerovi, který vznikl  v koprodukci s Českou televizí.

Vedle galerie v Mikulandské ulici provozuje Zdeněk Sklenář výstavní činnost také v pražské Salvátorské ulici a v Litomyšli. Kromě aktivit v České republice se galerie věnuje rozsáhlé prezentaci českého umění v zahraničí, kde uspořádala desítky důležitých výstav. Je jí především výstava Františka Kupky Člověk a Země, uspořádaná v roce 2005 v Národní galerii Číny (NAMOC) v Pekingu, která otevřela česko-čínské vztahy v oblasti umění. Dále pak výstava Milana Grygara a Johna Cage v Ludwig Museu v Německu, Milana Grygara v ZKM Karlsruhe a řada dalších.

Talentovaným umělcům poskytuje rezidenční pobyty v Pekingu v Ateliéru – Galerie Zdeněk Sklenář v muzeu současného umění CCC (Czech China Contemporary).

Aktivity galerie vybíhají i mimo výstavní prostor, v Litomyšli v Mariánské ulici vytvořila veřejné prostory pro umění a relaxaci, které upravil architekt Josef Pleskot –  1art  a 2art.