Přeskoč na obsah

Jiří Žák: DeepReal Havel

Umělecká díla online

Start: 10. 12. 00:00

Konec: 23. 12. 00:00

Místo: otevírací doba: 10. 12. – 23. 12. 2020, denně 16 – 20 hodin, výstavu lze zhlédnout bez vstupu do prostoru galerie

Ukázat na mapě

Jiří Žák: DeepReal Havel

Výstavní projekt DeepReal Havel vychází z dlouhodobého zájmu umělce Jiřího Žáka o zachycení místní – tedy především československé či české – identity ve vztahu k mimoevropským zemím a kulturám.

Zájem Jiřího Žáka o teoretický výzkum a postkoloniální studia byl východiskem také pro výstavní projekt DeepReal Havel. V úvodu publikace Mimo Sever a Jih: Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti citují badatelé Ondřej Horký-Hlucháň a Tomáš Profant projev Václava Havla, ve kterém bývalý prezident označuje dekolonizaci a pád komunismu za nejdůležitější události druhé poloviny 20. století. Tento projev, přednesený Václavem Havlem u příležitosti převzetí Ceny Indiry Gándhíové v Indii v roce 1994, se stal předmětem spolupráce zmíněných badatelů, etc. galerie a Jiřího Žáka. Tato spolupráce spočívala v kolaborativním přepisu původního textu Havlova projevu na základě perspektiv postkoloniálních studií a historického odstupu uplynulého čtvrtstoletí. Výsledný text není pouze přepisem, ale především přehodnocením myšlenek politika, který se stal mezinárodním symbolem nenásilného pádu totalitních komunistických režimů a přechodu těchto režimů ke kapitalistické demokracii. Právě kritická reflexe vztahu postsocialistické Evropy a západního neoliberálního kapitalismu je podle Ondřeje Horkého-Hlucháně a Tomáše Profanta prvním krokem k dekolonizaci české kultury, politiky a hospodářství, která umožní zpochybnit zakořeněné pocity nadřazenosti a odhalit negativní důsledky současného politického zřízení, jako je neudržitelná ekologická zátěž či stupňující se sociální rozdíly.

https://etcgalerie.cz/cs/work-in-progress/