Přeskoč na obsah

Klenotnické práce v zorném úhlu současného aukčního i starožitnického trhu

Start: 25. 4. 18:00

Limitovaný počet 35 návštěvníků
Přihlášení do 23. 4. 2018 na adrese: galerieceskesporitelny@csas.cz

Místo: Palác České spořitelny
Rytířská 29, Praha 1

Ukázat na mapě

Klenotnické práce v zorném úhlu současného aukčního i starožitnického trhu

Přednáška Hany Šimonové ze společnosti Dorotheum proběhne v rámci výstavy z cyklu Z dějin designu představující klenotnicky zpracované nádoby a šperk.

Ve spolupráci s aukčním domem Dorotheum Praha připravila Galerie České spořitelny přednášku na téma Klenotnické práce v zorném úhlu současného aukčního i starožitnického trhu. Přednášet bude Hana Šimonová ze společnosti Dorotheum. Přednáška proběhne v rámci výstavy z cyklu Z dějin designu, která představuje klenotnicky zpracované nádoby a šperk, v nichž dominantní roli hraje broušený drahokam. Kolekce je zapůjčená ze šperkařské školy v Turnově, jediné odborné školy u nás, ve které se zpracování ušlechtilého kamene, zlata a stříbra vyučuje od roku 1884. Expozice představuje práce ve stylu historismu, secese, art deca a 40. let 20. století. Významně jsou zastoupeny šperky s broušeným českým granátem, ukazující návrhy nadčasového designu.

Z dějin designu: Klenoty z Českého ráje

Autor výstavy: Miroslav Cogan (Muzeum Českého ráje v Turnově)

Dnešní Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola v Turnově byla založena jako součást sítě odborných učilišť rakousko-uherské monarchie, které navazovaly na lokální řemeslné tradice a přispívaly ke zvýšení úrovně místního průmyslu. Mezi pozoruhodné školní práce patří série šperků z let 1901-12, inspirovaná starým Egyptem. Na konci 19. století se prosadila secese a ta škole přinesla na světové výstavě v St. Louis v r. 1904 zlaté medaile za granátové šperky. K úspěchům budoucí éry významně přispěl také pedagog a ředitel Antonín Karč, který dovedl školu k cenám Grand Prix z Paříže v r. 1925 a v r. 1937.

Po 2. světové válce se škola pokusila navázat na úspěšný výraz 30. let, ale společenská situace luxusním oborům nepřála. Ve škole prakticky ustala práce se zlatem a kvalitními drahokamy. V historické sbírce se zřetelně vyděluje úsek od poslední dekády 19. století do 40. let 20. století jako názorově ucelená, výtvarně zřetelně definovaná epocha, jež české kultuře přinesla umělecké řemeslo nejvyšší úrovně.