Přeskoč na obsah

Komentovaná prohlídka výstavy Čekárna

Start: 28. 4. 15:00

zdarma

Místo: Tržiště 13 (Vratislavský palác), 118 00 Prague 1–Malá Strana

Ukázat na mapě

Komentovaná prohlídka výstavy Čekárna

Zhmotněný Diskobolos Luboš Plný v labyrintu iluzorních představ a reálných běsů z prostředí psychiatrické léčebny. Výstavou provedou umělci Luboš Plný a David Cajthaml.

Výstava Čekárna představuje Cyklus se zdravotnickou tématikou předního představitele světového art brut. Strukturované koláže pochází z počátku devadesátých let, kdy se Luboš Plný hlásil na AVU. Intimní kompozice, stylizované do výpovědi pacienta psychiatrické léčebny, jsou dnes svědkem umělcova experimentu, který metodou předjímá svou aktuální tvorbu. Zatímco v minulosti Luboš Plný defragmentoval svět kolem sebe, v současné době se soustředí na zkoumání existence samotné. V obou případech se jedná o hledání objektivní pravdy, ať již formou záměrné manipulace s nalezenými předměty, nebo přímo s vlastním tělem. Zatímco čas a prostor se rozplývá, prožité se stává narativem a zároveň tvůrčím osvobozováním se z vlastních emocí.

Plného koláže doplňuje podmalba vytvořená Davidem Cajthamlem. V jeho pojetí se Čekárna stává místem mimo čas a prostor, místem absolutní umělecké svobody. Letmý dotek motýlích křídel na jedné ze stěn může být sice připomínkou křehkosti bytí a zdánlivě neměnného, zároveň ale až nesnesitelně půvabným popíchnutím k procitnutí z delirií. Osobitým rukopisem tak podtrhuje uměleckou výpověď Luboše Plného.

Audiovizuálním počinem doprovodil výstavu Vladimír Turner, umělec a dokumentární filmař-občanský aktivista. Pohlížíme na cyklický přerod člověka v atletického hrdinu, snoubení nedosažitelné antické krásy a živočišné syrovosti, v jehož odrazu se spolu s Lubošem Plným sami zrcadlíme.

Kurátoři: Adam Hnojil, Alexandra Špoková