Přeskoč na obsah

Jak se změnil obchod se starožitnostmi od první republiky do dneška?

Start: 28. 4. 15:15

zdarma

Místo: Klub starožitníků
Valentinská 7 - Antique Alma
110 00 Praha 1

Ukázat na mapě

Jak se změnil obchod se starožitnostmi od první republiky do dneška?

V debatě bude zahrnuta také téma současné legislativy, včetně problematiky AML a GDPR.

O vývoji obchodu se starožitnostmi za posledních sto let z hlediska společenského i legislativního budou přenášet vrcholní představitelé Asociace starožitníků, Jan Neumann (aukce), Simona Šustková (obchody se starožitnostmi), Petra Young a Martin Kobert (legislativa).