Přeskoč na obsah

Meet the Artist: Tadeáš Kotrba + Ondřej Roubík

Start: 23. 4. 18:00

Zdarma

Místo: Pragovka Gallery,
Kolbenova 923/34a, Praha 9

Ukázat na mapě

Meet the Artist: Tadeáš Kotrba + Ondřej Roubík

Komentovaná prohlídka výstavy Flying Inn a ateliérů s umělci Tadeášem Kotrbou a Ondřejem Roubíkem v prostorách industriálního areálu zaniklé továrny. Umělci představí výstavu ze svého úhlu pohledu a po prohlídce zavedou návštěvníky do tří uměleckých ateliérů dle vlastního výběru.

Výstava nazvaná Flying Inn, kterou kurátorsky připravil historik umění Karel Srp, představuje padesátku umělců a jednoho hosta. K vidění jsou i díla několika předních českých tvůrců – Anny Hulačové, Dominika Langa či Anežky Hoškové. Expozice je organicky rozčleněna do několika oddílů pojatých jako dynamický, proměňující se proud přicházejících zkušeností, jako pohybující se přelévající vlna, vyjevující šíři soudobých přístup k vizuálnímu sdělení, její účastníci používají rozmanité výrazové spektrum (malbu, plastiku, instalaci, videoprojekci, počítačovou komunikaci) jako prostředek umožňující vyjádřit zjevnou i skrytou podobu mezistavu, ve kterém se přicházející prolíná s doznívajícím, ve kterém se prostor společného sdílení stal všeobsáhlou přítomností, je vytlačila povědomí o čase i místě. Instalace, propojující kolem padesáti autor nejrůznějších generací, provedena s ohledem na možnosti jednotlivých výstavních síní, vychází z tematických celků zabývajících se vždy společnou představou (např. dopadem konzumu, jazykem abstraktních forem, obnovou zrakové zkušenosti, vztahem stroje a přírody, osobními životními příběhy). Expozice oživuje zhruba 2000 m2 silného industriálního prostoru bývalých skladišť a výrobních hal.

Výstava byla zahájena u příležitosti 6. ročníku festivalu Kolben Open, tradiční jarní akce, kdy umělci pracující v areálu někdejší továrny Praga v Praze Vysočanech na den otevírají své ateliéry pro veřejnost. Samozřejmostí je fyzická přítomnost umělce v ateliéru.

Umělci sídlící na Kolbenově přejímají genius loci zaniklého světa, kde se ještě vyrábělo a zkoumalo, v rámci oboru, kterému se věnují. Zaniklé továrny se všude na světě často pronajímají jako ateliéry, umělci se mezi nimi přesouvají podle toho, jak výhodné je pro ně mít ateliér v dané lokalitě. Rozhodli jsme se využít této dočasné zóny k tomu, abychom ji na jedno odpoledne otevřeli veřejnosti. Lokalita Pragovka Art District není pro akci jen kulisou, v níž se odehrává, ale je naší živnou půdou, inspiračním zdrojem a zároveň obrovským zázemím.