Přeskoč na obsah

Multilogues on the Now: O zdraví, práci a emocích - Kateřina Kolářová

Start: 26. 4. 18:00

zdarma

Místo: Program se uskuteční v prostorách ErgoAktiv
limitovaná kapacita

Olšanská 2666/7
(budova Polikliniky Olšanská)
Praha 3, 130 00
www.ergoaktiv.cz

Ukázat na mapě

Multilogues on the Now: O zdraví, práci a emocích - Kateřina Kolářová

Přednáška Kateřiny Kolářové o nemoci a uzdravování jako společenském symbolu.

Display připravil program v partnerství s neziskovými organizacemi ErgoAktiv a Cerebrum:

18.00-18.15  Prezentace neziskových organizací ErgoAktiv a Cerebrum: Život s neviditelným postižením

18.15 Přednáška Kateřiny Kolářové

Kateřina Kolářová (Fakulta Humanitních Studií Univerzity Karlovy) bude prezentovat svůj výzkum o nemoci a uzdravování jako společenského symbolu, jež formovaly představy o postižení, a rehabilitaci v České a Slovenské Republice po roce 1989. Kateřina se soustředí na kritické interpretace těchto procesů a nabízí alternativní pohled na možnosti plnohodnotného života s nemocí.

Výstava, série přednášek, workshopů a sdílených večerů Multilogues on the Now: O zdraví, práci a emocích zpochybňuje hegemonická vyprávění, normativní vzorce, které v současné společnosti asociujeme se zdravím. Upozorňuje naopak na marginalizované diskurzy a neviditelné praktiky spojené se zdravím, nemocí, postiženín, léčbou a terapií v pozdně kapitalistické společnosti.

Program na jaře roku 2018 zkoumá křižovatky afektivní práce a biologické prekérnosti, (bio)politiky péče, rasy a emocí; ale i další typy neviditelné práce související se zdravím v nejširším slova smyslu. Programu se bude účastnit široká škála aktérů z řad umělkyň a umělců, akademiků, aktivistů a dalších, kteří budou společně zkoumat umělecké strategie solidarity.