Přeskoč na obsah

Přednáška Antonína Zezuly a Vladimíra Birguse

Start: 24. 4. 17:00

zdarma

Místo: Thunovská 183/18,
118 00 Praha 1-Malá Strana

Ukázat na mapě

Přednáška Antonína Zezuly a Vladimíra Birguse

Přednáška na téma Od piktorialismu k modernismu (zrod fotografické avantgardy v českých zemích a česká fotografická avantgarda v mezinárodním kontextu).

Přednáška bude na příkladu konkrétních fotografií a časopiseckých článků demonstrovat přechod od salonního piktorialismu k nové fotografii u nás. Nastíní, jakou důležitost v tomto procesu sehrály jednotlivé fotografické techniky (pigmentový tisk, bromolejotisk, bromostříbrná fotografie…), a ukáže, jak byly přijímány myšlenky tzv. nové fotografie v našem prostředí. Demonstrováno na tvorbě Františka Drtikola, Jaroslava Rösslera, Karla Teiga, Jaromíra Funka, Josefa Sudka a dalších.