Přeskoč na obsah

OSM (Z)TICHA

Start: 26. 4. 18:00

Hala 14 Pražské tržnice
Bubenské nábřeží 306/13
170 00 Praha 7

OSM (Z)TICHA

Doprovodný program k výstavě osmi solitérek v podobě diskuze o ženách v umění. Autorky promluví skrze svá díla a přiblíží nám momenty své tvorby, okolnosti vzniku, cesty k výstavám a k divákovi.

Ticho, sklenka vína a otevření témat, které výlučně ženská výstava nabízí. Číslo OSM se v letošním roce, 110. let od stanovení 8. března Mezinárodním dnem žen, stalo kurátorkám klíčem k ohraničení tak všeobecného záměru jako je výstava „ženského umění“. OSM sledovaly z různých perspektiv, aby nakonec vytvořily dvě pomyslné čtveřice a čtyři dvojice a spojily je ve výstavní celek. Osmičku také položily, aby symbolickým vyjádřením času vzdaly hold těm, jejichž jména upadla v zapomnění, pokud kdy byla na cestě opačným směrem. Sondu „do jeskyní“ vzhledem k omezenému času příprav vynechaly, podobně jako projev respektu opatřený genderovou stopou. Při utváření osmičlenné výstavy chtěly pokračovat tak svobodně, jak to jen lze. Kategorii „ženského umění“ proto pro jednou zrušily. 

Výstava OSM je postavena na vizuální hře s rozmanitostí uměleckých rukopisů. Kurátorky propojily díla výrazných umělkyň současnosti, pohybující se každá v jiné výtvarné poloze, v překvapivý celek. Vědomě i nevědomky odkazují jedna k druhé. 
Tereza Fišerová, jedna z nejmladších účastnic, coby reprezentantka videoartu, Anna Hulačová v rovině sochy a plastické práce s hmotou, Alžběta Josefy, malířka éterických a lehce mrazivých témat, Alena Kotzmannová jako jediná v kategorii fotografie, kterou přirozeně ruší každou ze svých prací, Pavlína Kvita, na hranici mezi sochou a objektem, Dana Sahánková v roli výsostné kreslířky, Pavla Sceranková, nezařaditelná tvůrkyně kinetických instalací, objektů, videí, a nakonec legendární kreslířka, Jitka Svobodová, pokořující v kresebné rovině klasické vnímání předmětného světa.

Osm autorek se v podobně nečekaných vizuálních souvislostech setkávají poprvé. Stejně tak pro Trafo Gallery je společná výstava žen první zkušeností. Výstava OSM se dá číst jako připomenutí Dne žen bez politických a společenských konotací a zároveň jako výstava výjimečných umělkyň dneška v nenadálém rozhovoru.

Autorky: Tereza Fišerová, Anna Hulačová, Alžběta Josefy, Alena Kotzmannová, Pavlína Kvita, Dana Sahánková, Pavla Sceranková, Jitka Svobodová

Kurátorky: Klára Voskovcová, Blanka Čermáková