Přeskoč na obsah

Tomáš Svoboda: Jako z filmu

Start: 29. 4. 17:30

80 Kč
Vstupenky na GoOut

Místo: Kino Ponrepo, Bartolomějská 291/11, 110 00 Staré Město

Ukázat na mapě

Tomáš Svoboda: Jako z filmu

Tomáš Svoboda nabízí ve filmu Jako z filmu syntézu svého několikaletého konceptuálního myšlení. Film není o filmu.

„Film je jak obsahově, tak i formálně schopný formovat společnost daleko více než jiné typy umění. Lidé přejímají mluvu, gesta, grimasy, ale i vzorce chování odpozorované ve filmu. Film má reálnou možnost ovlivňovat veřejné mínění, zájmy lidí, jejich touhy atd. Nejde však pouze o obsahy filmu, ale do obecného povědomí se vžily i určité prvky z filmového jazyka, kterými běžně opisujeme své okolí. Řekneme-li tedy, že něco bylo ,jako z filmu‘, nebo označíme někým vykonávanou činnost za ,zpomalený film‘, pak všichni vědí, co máme na mysli (…) V určitých momentech se film a život stýkají tak těsně, že je již od sebe nedokážeme odlišit. Film, video, zkrátka pohyblivý obraz je už tak nedílnou součástí našeho vnímání, že jej nepodrobujeme přemýšlení, analýze, přijímáme jej zcela automaticky.“ Tomáš Svoboda

Tomáš Svoboda (1974) je aktivní umělec konceptuálního ražení, patří ke generaci, jež vstupovala na scénu začátkem nového tisíciletí. Vedle vlastní volné tvorby se věnuje instalování výstav. Je spoluzakladatelem pražské galerie Display a také pedagogem na Akademii výtvarných umění, kde vede ateliér Nových médií. Posledních několik let se zabývá filmovým vyprávěním a jeho vztahu k pojímání reality v běžné řeči.

Režie: Tomáš Svoboda
ČR 2016 / 84 min. / DCP
Hrají: Gabriela Míčová, Martin Pechlát, Roman Zach, Klára Melíšková, Jan Čtvrtník, Miroslav Krobot, Jiří Menzel