Přeskoč na obsah

Václav Boštík: Altro Řím / 59 + 1

Start: 24. 4. 13:00

Konec: 29. 4. 18:00

zdarma

Místo: Galerie Zdeněk Sklenář - Schönkirchovský palác
Mikulandská 7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Ukázat na mapě

Václav Boštík: Altro Řím / 59 + 1

Aktuální výstava v Galerii Zdeněk Sklenář v Mikulandské ulici představuje padesát devět nově objevených fixových, tužkových a pastelových kreseb Václava Boštíka, které autor připravil v roce 1977 pro svou samostatnou výstavu v prostoru divadelní skupiny Altro v Římě.

Ojedinělý soubor kreseb, který od té doby nebyl nikdy vystaven, je nejen zajímavým připomenutím Boštíkovy méně známé tvůrčí polohy, ale současně vypovídá i o stavu českého umění, které se i přes normalizaci 70. let 20. století dokázalo vyjadřovat na evropské úrovni. Václav Boštík, jeden z předních autorů představuje v dějinách českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století mimořádnou osobnost. Jeho nadčasová tvorba si paradoxně získala své obdivovatele nejprve ve Francii, kde se mu dostalo řady ocenění, teprve v posledních desetiletích jeho života byla doceněna také u nás.

„V obsáhlém souboru kreseb z roku 1977 se Václav Boštík obrací k bezednu, neustálým prohlubováním plochy dospívá až k nedohlednu a nachází mez, po jejímž překonání se následné mění v současné... vystavuje diváka závratné zrakové zkušenosti,“ říká Karel Srp, autor katalogu k výstavě.

 

21. 3. - 27. 5. 2018

Galerie Zdeněk Sklenář, Mikulandská 7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, otevřeno: úterý – neděle 13 – 18 hodin

Kontakt: www.zdeneksklenar.cz, galerie@zdeneksklenar.cz,  773 794 510

______________________________________________________________

Galerie Zdeněk Sklenář náleží ke generaci zakladatelů novodobého trhu s uměním po roce 1989. Svou pověst vybudovala na vyhraněném postoji galeristy, filantropa a mecenáše umění, reprezentujícím zásadní hodnoty současného a klasického umění. Galerie  uspořádala více než 200 samostatných a mnoho skupinových výstav na území České republiky, Evropy, USA a Číny, především ve spolupráci s renomovanými galerijními institucemi.

Na sklonku loňského roku nově přesídlila do barokního Schönkirchovského paláce v Mikulandské ulici v Praze, kde v reprezentativních prostorách, jež jsou dílem architekta Josefa Pleskota, probíhají na ploše 428 m2 výstavy, setkání s umělci, kurátory a edukativní programy pro veřejnost. V současnosti zde probíhá výstava nově objevených kreseb Václava Boštíka, nazvaná „VÁCLAV BOŠTÍK / ALTRO ŘÍM 77 / 59 + 1“, které autor poprvé vystavil v roce 1977 v Římě v prostorách tehdejší experimentální divadelní skupiny Altro. Návštěvníci galerie v Mikulandské se po skončení výstavy mohou těšit na prezentaci děl Milana Grygara či Karla Malicha.

Důležitý je v kontextu galerijní dramaturgie také důraz na edukaci a publikační činnost. V rámci ediční řady zde vyšly stovky knižních titulů o umění, grafická alba a grafické listy předních českých i zahraničních výtvarníků – Milana Grygara, Karla Malicha, Václava Boštíka, Zdeňka Sýkory či Zhang Xiaoganga a Wang Guangyiiho.

Kromě publikační činnosti je galerie také producentem filmů o umění, například dokumentu o proslulém čínském malíři Zhang Xiaogangovi či snímku o legendárním řediteli Guggenheimova muzea Tomassi Messerovi, který vznikl  v koprodukci s Českou televizí.

Vedle galerie v Mikulandské ulici provozuje Zdeněk Sklenář výstavní činnost také v pražské Salvátorské ulici a v Litomyšli. Kromě aktivit v České republice se galerie věnuje rozsáhlé prezentaci českého umění v zahraničí, kde uspořádala desítky důležitých výstav. Je jí především výstava Františka Kupky Člověk a Země, uspořádaná v roce 2005 v Národní galerii Číny (NAMOC) v Pekingu, která otevřela česko-čínské vztahy v oblasti umění. Dále pak výstava Milana Grygara a Johna Cage v Ludwig Museu v Německu, Milana Grygara v ZKM Karlsruhe a řada dalších.

Talentovaným umělcům poskytuje rezidenční pobyty v Pekingu v Ateliéru – Galerie Zdeněk Sklenář v muzeu současného umění CCC (Czech China Contemporary).

Aktivity galerie vybíhají i mimo výstavní prostor, v Litomyšli v Mariánské ulici vytvořila veřejné prostory pro umění a relaxaci, které upravil architekt Josef Pleskot –  1art a 2art.