Přeskoč na obsah

Workshop k výstavě Vladimíra Škody

Start: 27. 4. 13:00

Konec: 27. 4. 18:00

Přijít lze kdykoliv v uvedeném čase.
Vstupné: 5 Kč / 20 Kč

Místo: Eko-ateliér v oranžérii Trojského zámku, U Trojského zámku 4/1, 171 00 Praha-Troja

Ukázat na mapě

Workshop k výstavě Vladimíra Škody

Během výtvarného workshopu se budou účastníci inspirovat po formální a obsahové stránce dílem a výstavou sochaře Vladimíra Škody.

Sochař Vladimír Škoda působí ve Francii, nicméně se do vlasti vrací poměrně často a jeho díla nejsou českému publiku zcela neznámá. Doposud však jeho tvorba nebyla představena komplexněji, a tak ve spolupráci s Museem Kampa vznikl projekt, který se pokusí shrnout základní linie jeho díla v dosud nebývalém měřítku. Vladimír Škoda pracuje s abstraktními formami, které jsou inspirovány především kosmickými tělesy a s nimi souvisejícími teoriemi. Jeho tvorba byla v minulosti často exponována v historických interiérech i exteriérech, kde tvořila atraktivní kontrast zejména ke středověkému tvarosloví v kameni. V zámku Troja jeho práce používající chladné kovové materiály, zejména pak ocel a nerez, povedou dialog s bohatou strukturou barokní výzdoby i přírodní scenérie v zahradách.